Modely

I když by se mohlo stát, že v současném světě digitálních technologií a téměř dokonalých vizualizací a animací je fyzický model zanedbatelný, tak tomu tak není. V poslední době se dokonce stává prestižní součástí různých architektonických, technických i inženýrských projektů. Prezentace projektu s fyzickým modelem je poutavější, zajímavější a efektivnější, protože model klientovi umožní, aby se už během několika málo okamžiků zorientoval a pochopil základní prostorové řešení stavby nebo urbanistického návrhu.

Pro developera může být model téměř nenahraditelnou pomůckou při prodeji nemovitosti. A to především v době, kdy reálná stavba existuje vlastně jen ve formě virtuálního projektu. Tehdy model představuje nejlepší možnost, jak stavbu přiblížit potencionálnímu zájemci. Projekt tak získá na vážnosti u klienta i investorské společnosti.

Převážná většina našich modelů slouží k prezentačním účelům. Proto jejich charakter a řešení navrhujeme tak, aby co nejpřesněji vystihovaly záměr investora. Při výrobě klademe pak důraz na charakteristické detaily. Barevnost modelů může být stylizovaná nebo realistická. Při realistické barevnosti se zaměřujeme i na vhodné zpracování nedefinovaných ploch (komunikace, zelené plochy, vzrostlá zeleň atd.). Jejich zpracování by mělo korespondovat a ladit s navrhovanými modely.

K výrobě používáme tyto materiály: iroplast (HPS), vecaplan, vikunyl, styren, ebaboard (umělé dřevo), polykarbonát, plexisklo, hliníkový a mosazný plech a přírodní materiály. Samozřejmostí je používání současných technologií – zpracování na pětiosých cnc obráběcích strojích, využití technologie rapid prototyping, leptání do plechu (jemné struktury – např. zábradlí), barvení technologií airbrush.

Při požadavku na osvětlení modelu používáme různé LED zdroje a elektroniku řízené mikroprocesorem, který je naprogramovaný podle podmínek zadání. Jednotlivé světelné zdroje umisťujeme do interiéru i exteriéru (přístupové cesty, lampy, vodní plochy atd.). Možné je i provedení různých dynamických efektů (např. řízení jasu nebo plynulý náběh při zapnutí a doběh při vypnutí) a ovládání jednotlivých sekcí modelu. Součástí systému může být také dálkové ovládání.

Slaměníkova 23b, 614 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
+420 775 148 104